Odporúčame

22213 MW33 = Dodací termín 2 - 4 dni

22213 MW33 = Dodací termín 2 - 4 dni

Rozmer ložiska : 65x120x31

Cena: 32.76€ 98.00€Cena bez DPH : 27.30€
Do košíka

22215 SKF = 22215 E SKF

22215 SKF = 22215 E SKF

Rozmer ložiska : 75x130x31

Cena: 92.82€ 98.00€Cena bez DPH : 77.35€
Do košíka
AKCIA

UNISILKON TK 44 N 2 Klüber

UNISILKON TK 44 N 2 Klüber

Dlouhoživotonostní plastické mazivo pre valivé ložiská, pracujúce pri vysokých teplotách (zvlášť pre textilné stroje).

Plnene bolo 27.7.2012 , mazivo ma priebezne zivotnost min 10 rokov...

Cena: 96.60€ 220.00€Cena bez DPH : 80.50€
Do košíka
Akcia

ISOFLEX NBU 15 Kluber / 400gr -

ISOFLEX NBU 15 Kluber / 400gr -

Špeciálne plastické mazivo ISOFLEX pre mazanie valivých ložísk pri vysokých otáčkach a zaťaženiach.

Cena: 105.00€ 145.00€Cena bez DPH : 87.50€
Do košíka
AKCIA

Loctite 5927 - RTV HIGH TEMP 100 ml

Loctite 5927 - RTV HIGH TEMP 100 ml

RTV Silikon, červený, použitie na plošne tesnenie motorov.

Cena: 4.48€Cena bez DPH : 3.73€
Do košíka

Loctite 3450 25ml

Loctite 3450  25ml

Tekuty kov

Cena: 10.37€Cena bez DPH : 8.64€
Do košíka

Dvojradové guľkové s kosouhlým stykom

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom zodpovedajú svojou konštrukciou a funkciou dvojici jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom v usporiadaní „O“. Majú na obidvoch krúžkoch pomerne hlboké obežné dráhy a sú nerozoberateľné. V prípade konštrukcie typu „E“ je na jednej strane vyhotovený plniaci otvor.

Optimálnou veľkosťou guliek a ich primknutím k obežným dráham dosahujú relatívne vysoké únosnosti. Môžu pomerne dobre zachytávať radiálne i axiálne zaťaženia v obidvoch smeroch a sú vhodné i pre vysoké frekvencie otáčania. V prípade montáže ložísk s konštrukciou „E“ je nutné vykonať ju tak, aby prevažujúca axiálna sila zaťažovala rad guliek na strane bez plniacich drážok Hlavné rozmery dvojradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom, uvedených v rozmerových tabuľkách zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15. Ložiská sa vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0. Dvojradové ložiská s kosouhlým stykom sú veľmi citlivé na nesúososť krúžkov.

Ložiská s krytmi alebo tesneniami

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom s krytmi na jednej alebo na obidvoch stranách sa vyrábajú aj s krycími plechmi (ZR, -2ZR) alebo s tesnením (RSR,-2RSR).V ložiskách s tesnením tvoria tesniace krúžky z gumy navulkanizovanej na kovových výstuhách účinné dotykové tesnenie. Ložiská sa vyrábajú vo vyhotovení s tesnením a hladkým nákružkom vnútorného krúžku (RSR,-2RSR). Ložiská s tesnením sa môžu používať pre teploty v rozsahu -30°C až 110°C.

Dodávky ložísk s tesnením pre teplotný rozsah do 180°C (RS2, -2RS2, resp. RSR2, -2RSR2), prípadne dodávku ložísk s tesnením iného tvaru je potrebné vopred prerokovať. Ložiská s krytmi alebo tesneniami na obidvoch stranách (-2ZR, -2RSR) sú plnené kvalitným plastickým mazivom, ktorého vlastnosti zabezpečujú mazanie spravidla po celú dobu trvanlivosti ložiska pri normálnych prevádzkových podmienkach. Ložiská v tomto vyhotovení nie je možné domazávať a môžu sa používať pre prevádzkové teploty v rozsahu -30°C až 110°C. Dodávku ložísk s iným druhom plastického maziva je potrebné špecifikovať a vopred odsúhlasiť s výrobcom.

Plastické mazivo

Pre ložiská s krytom alebo tesnením na obidvoch stranách sa pre označenie náplne plastickým mazivom iným ako bežným používajú znaky, ktorých prvé dve písmená určujú rozsah prevádzkovej teploty (znak podľa STN 02 4608) a tretie písmeno krycí názov maziva.

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú v základnom vyhotovení klietky lisované z oceľového plechu, ktoré sú vedené na guľkách. Plechové vyhotovenie a prevedenie klietok sa v názve ložísk neoznačuje. Klietky pre dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach v závislosti od druhu použitej vnútornej konštrukcie ložiska.

Pre zvláštne prípady uloženia môžu byť ložiská vyrobené aj s inými druhmi klietok. Jedná sa o ložiská s masívnou polyamidovou klietkou (TNH, TNGH) a s masívnou textitovou klietkou (TB). Dodávku týchto ložísk je potrebné vopred dohodnúť s výrobcom.

Presnosť

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sa bežne vyrábajú v stupni presnosti PO a P6. Pre zvláštne prípady uložení náročných na presnosť alebo pre uloženia s vysokou frekvenciou otáčania sa používajú ložiská vo vyšších stupňoch presnosti P6, P5 a P4. Pre elektrické stroje točivé sa používajú ložiská v stupni presnosti P6.

Vôľa v ložisku

Bežne vyrábané dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú normálnu axiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou axiálnou vôľou (C2) alebo so zväčšenou axiálnou vôľou (C3, C4, C5).

Hladina vibrácií

Bežne vyrábané dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú normálnu hladinu vibrácií, stanovenú výrobcom. Pre zvláštne prípady uloženia náročné na tichý chod sa dodávajú ložiská so zníženou hladinou vibrácií (C6).

Spájanie znakov

Znaky stupňa presnosti, vôle v ložisku a hladiny vibrácií sa spájajú pri súčasnom vypustení znaku C pri druhej a nasledujúcej zvláštnej vlastnosti ložiska, napr. P6 + C3 = P63 C3 + C6 = C36 P6 + C3 + C6 = P636 3205 P63 3205-2RSR C36 3205-2ZR P636 Pre dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom nie je prípustná vzájomná naklopiteľnosť ložiskových krúžkov. Nesúososť vyvoláva prídavné zaťaženie ložiska, čím skracuje jeho trvanlivosť.

3205 C3 SKF = 3205 A/C3 SKF

3205 C3 SKF = 3205 A/C3 SKF

Rozmer ložiska : 25x52x20.6

Cena: 38.00€Cena bez DPH : 31.67€
Do košíka

3205 2RS ZVL SLOVAKIA

3205 2RS ZVL SLOVAKIA

Rozmer ložiska : 25x52x20.6

Cena: 8.00€Cena bez DPH : 6.67€
Do košíka

3308 2RS = na preverenie

3308 2RS = na preverenie

Rozmery ložiska : 40x90x36,5

Cena: 18.00€Cena bez DPH : 15.00€
Do košíka

3308 2RS ZVL - Dodací termín 2 - 4 dni

3308 2RS ZVL - Dodací termín 2 - 4 dni

Rozmery ložiska : 40x90x36,5

Cena: 25.00€Cena bez DPH : 20.83€
Do košíka

3308 2RS = 3308 2RS TV NKE - Dodací termín 3 - 5 dni

3308 2RS = 3308 2RS TV NKE - Dodací termín 3 - 5 dni

Rozmery ložiska : 40x90x36,5

Cena: 50.00€Cena bez DPH : 41.67€
Do košíka

3308 2RS = 3308 2RS TV NKE - skladom 1 ks

3308 2RS = 3308 2RS TV NKE - skladom 1 ks

Rozmery ložiska : 40x90x36,5

Cena: 60.00€Cena bez DPH : 50.00€
Do košíka

3212 2RS C3 FAG = 3212 2RS BD XL 2HRS TVH C3 FAG - Dodací termín 2 - 4 dni

3212 2RS C3 FAG = 3212 2RS BD XL 2HRS TVH C3 FAG - Dodací termín 2 - 4 dni

Rozmer ložiska : 60x110x36.50

 

Cena: 120.00€Cena bez DPH : 100.00€
Do košíka

3212 2RS FAG = 3212 2RS BD XL 2HRS FAG

3212 2RS FAG = 3212 2RS BD XL 2HRS FAG

Rozmer ložiska : 60x110x36.50

 

Cena: 110.00€Cena bez DPH : 91.67€
Do košíka

3212 2RS SKF = 3212 2RS1/MT33 SKF = 3212 A-2RS1/MT33 SKF - Dodací termín 2 - 4 dní

3212 2RS SKF = 3212 2RS1/MT33 SKF = 3212 A-2RS1/MT33 SKF - Dodací termín 2 - 4 dní

Rozmer ložiska : 60x110x36.50

 

Cena: 130.00€Cena bez DPH : 108.33€
Do košíka

G 5205 2RS N INA

G 5205 2RS N INA

Rozmer ložiska : 25x52x30

Cena: 42.00€Cena bez DPH : 35.00€
Do košíka

3205 SKF = 3205 ATN9 SKF - Dodaci termín 2- 4 dni

3205 SKF = 3205 ATN9 SKF - Dodaci termín  2- 4 dni

Rozmer ložiska : 25x52x20.6

Cena: 27.72€Cena bez DPH : 23.10€
Do košíka

3205 FAG = 3205 BD TVH FAG = 3205 BD XL TVH FAG

3205 FAG = 3205 BD TVH FAG = 3205 BD XL TVH FAG

Rozmer ložiska : 25x52x20.6

Cena: 25.20€Cena bez DPH : 21.00€
Do košíka

3206 2RS FAG = 3206 BD 2HRS TVH FAG

3206 2RS FAG = 3206 BD 2HRS TVH FAG

Rozmer ložiska : 30x62x23.8

Cena: 43.68€Cena bez DPH : 36.40€
Do košíka

3202 2RS C3 FAG = 3202 2RS TVH C3 FAG - Dodací termín 2 - 4 dni

3202 2RS C3 FAG = 3202 2RS TVH C3 FAG - Dodací termín 2 - 4 dni

Rozmer ložiska : 15x35x15.9

Cena: 42.59€Cena bez DPH : 35.49€
Do košíka

3209 2Z SKF = 3209 A-2ZT/MT33 SKF - Dodací termín 2 - 7 dni

3209 2Z SKF = 3209 A-2ZT/MT33 SKF - Dodací termín 2 - 7 dni

Rozmer ložiska  : 45x85x30.2

 

Cena: 81.90€Cena bez DPH : 68.25€
Do košíka

3209 2Z SKF = 3209 A-2ZTN9/MT33 SKF - Dodací termín 2 - 4 dni

3209 2Z SKF = 3209 A-2ZTN9/MT33 SKF - Dodací termín 2 - 4 dni

Rozmer ložiska  : 45x85x30.2

 

Cena: 54.60€Cena bez DPH : 45.50€
Do košíka

3209 2Z SKF = 3209 2Z A SKF - Dodací termín 2 - 4 dni

3209 2Z SKF = 3209 2Z A SKF - Dodací termín 2 - 4 dni

Rozmer ložiska  : 45x85x30.2

 

Cena: 65.52€Cena bez DPH : 54.60€
Do košíka

3209 2Z =

3209 2Z =

Rozmer ložiska  : 45x85x30.2

 

Cena: 13.10€Cena bez DPH : 10.92€
Do košíka

3209 2RS CODEX = 3209 TN 2RS CODEX - Dodací termín 2 - 4 dni

3209 2RS CODEX = 3209 TN 2RS CODEX - Dodací termín 2 - 4 dni

Rozmer ložiska : 45x85x30.2

 

Cena: 15.29€Cena bez DPH : 12.74€
Do košíka

30BD40AT12DDUCG21 NSK = 30BD40 AT12 DDUCG21 NSK

30BD40AT12DDUCG21 NSK = 30BD40 AT12 DDUCG21 NSK

Rozmer ložiska : 30x55x23

Cena: 17.47€Cena bez DPH : 14.56€
Do košíka

3206 SKF = 3206 ATN9 SKF - Dodací termín 2 - 4 dni

3206 SKF = 3206 ATN9 SKF - Dodací termín 2 - 4 dni

Rozmer ložiska : 30x62x23.8

Cena: 38.22€Cena bez DPH : 31.85€
Do košíka